Respirátory

Kl

Respirátor  REFIL 710 FFP1 skládaný respirátor bez výdechového ventilu do 4x NPK/PEL , proti pevným částicím a kapalným aerosolům  

100950

Respirátor  REFIL 730 FFP2 skládaný respirátor bez výdechového ventilu do 12x NPK/PEL , proti pevným částicím a kapalným aerosolům  

100959

Respirátor REFIL  731 FFP2 skládaný respirátor s výdechovým ventilkem do 12x NPK/PEL, proti pevným  částicím a kapalným aerosolům  

100958

Respirátor  REFIL 820 FFP2 tvarovaný respirátor bez výdechového ventilku do 12xNPK/PEL, proti pevným částicím a kapalným aerosolům

100951

Respirátor REFIL 831 FFP2 tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem do 12x NPK/PEL proti pevným částicím a kapalným aerosolům

100948

Respirátor REFIL 831 S FFP2 tvarovaný respirátor s výdechovým ventilkem  s aktivním uhlí do 12x NPK/PEL proti pevným částicím a kapalným aerosolům, proti ozonu

100948

i.

Nevíte, který respirátor vybrat?

Respirátor 3M 9310 FFP1 skládaný respirátor bez výdechového ventilu do 4x NPK P , proti pevným částicím a kapalným aerosolům  

101261

Respirátor 3M 9312 skládaný respirátor s výdechovým ventilkem do 12x NPK P, proti pevným  částicím a kapalným aerosolům  

100970

Respirátor 3M 9322 Skládací respirátor s výdechovým ventilkem do 12x NPK P, FFP2

100978